Sinds 28-11-2017 is er een nieuw afhangbord op de club geplaatst in de winterkantine. Hieronder vindt u de procedure voor het afhangen:

1 - Klik op "Start"
2 - Klik op "Baan Afhangen"
3 - Haal je lidsmaatschapspas door de lezer
4 - Klik op "+ Speler" en haal de volgende pas door de lezer. Herhaal dit voor alle spelers.

Kies vervolgens "Oké, kies nu een baan"
5 - Kies de baan waarop je wilt reserveren en klik daarna op "Bevestig keuze"