https://tcbargeres.nl/artikelen.html Uitnodiging ALV 2018 - TennisClub Bargeres Emmen, Drenthe
Hierbij wil ik namens het bestuur iedereen van harte uitnodigen om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering te houden op maandag 5 maart 2018.
De vergadering start om 20:00, graag aanwezig zijn om 19:50.

Hieronder vindt u de links voor de bijbehorende stukken (u moet hiervoor wel ingelogd zijn.)

Agenda ALV 2018
Notulen ALV Concept 2017 (2 x)
Jaarrekening Concept 2017
Toelichting jaarrekening 2017
Begroting Concept 2018
Commissieverslagen 2017
Informatie PADEL, agendapunt 7.Met een sportieve groet,

Henriƫtte C.Stenger-Ekens
Secretaris TCB