Logo
Logo
U kunt nu het formulier hieronder zo compleet mogelijk invullen. Indien u hiermee problemen ondervindt of geen digitale pasfoto heeft kunt ook het inschrijf-formulier downloaden en invullen/opsturen.
Let op: Indien er sprake is van een G-tennisser graag ook het Intake-formulier invullen.

   
Pasfoto:
Upload uw pasfoto

TC Bargeres is als club afhankelijk van vrijwilligers. Wij verplichten onze leden tot niets, maar waarderen het erg wanneer u zich wilt opgeven voor vrijwilligerswerk bij onze club. Vinkt u aan voor welke vrijwilligerstaken u zich aan wilt melden (vele handen maken licht werk...)

Ja      Nee
Zo Ja, wilt u a.u.b. ook het intake-formulier invullen en toezenden aan ledenadmin@tcbargeres.nl


Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan T.C. Bargeres tot het afboeken van zijn/haar rekening van contibutie, inschrijfgeld en statiegeld pasje (éénmalig) en eventuele competitiebijdrage. Het Incassant ID van TC Bargeres is NL12ZZZ400468580000.