Sinds 28-11-2017 is er een nieuw afhangbord op de club geplaatst in de winterkantine. Hieronder vindt u de procedure voor het afhangen:

1 - Klik op "Start"

2 - Klik op

"Baan Afhangen"

3 - Haal je lidsmaatschapspas door de lezer
4 - Klik op en haal de volgende pas door de lezer. Herhaal dit voor alle spelers.Kies vervolgens
"+ Speler"

"Oké, kies nu een baan"
5 - Kies de baan waarop je wilt reserveren en klik daarna op
"Bevestig keuze"