4 maart aanstaande ALV

Graag nodigen wij alle seniorleden uit aanwezig te zijn bij onze Algemene Ledenvergadering op 4 maart aanstaande om 20:00u. Aanwezig graag om 19:45u.

 

De stukken voor de vergadering vind je hieronder. Je moet wel ingelogd zijn om ze te kunnen downloaden.

 

Algemeen

Agenda ALV 04-03-2019 (V2)

Notulen ALV 05-04-2018 (concept)
 

Commissieverslagen

Verslag van de diverse commissies over 2018

 

Financiële stukken

Exploitatie overzicht BarJerez 2018
Balans 2018

Balans Uitgebreid 2018

Baten en Lasten 2018

Winst en Verlies uitgebreid 2018

Activastaat 2018

Presentatie Cijfers 2019