Protocol Verantwoord Tennissen  TCBargeres versie 18 November

 

Dubbelen is tot 20 januari 2021 niet toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar.

 

Afspraken 

 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Blijf thuis als je klachten hebt zoals gemeld in alle RIVM protocollen
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis ziek is.  
 • Voor en na het tennissen je handen ontsmetten. Hiervoor worden ontsmettingsplekken ingericht.
 • Kom verspreid over de dag op zo rustig mogelijke momenten.
 • Kijk thuis op het afhangbord om te zien of het rustig is.
 • Ga voorafgaand aan het tennissen thuis naar het toilet (en was je handen minimaal 20 seconden). 
 • Banen moeten altijd worden afgehangen. Nooit meer dan 2 personen tegelijk in de afhangruimte.
 • Als jeugd tot en met 12 jaar vrij tennist houdt een der ouders toezicht.
 • Wissel van speelhelft met de klok mee.
 • Ga niet samen op het bankje zitten tussen de games. 
 • Geef geen high-fives en geef elkaar zeker geen hand. 
 • Vegen van Gravel en SmashCourt na elke speelbeurt. Denk aan het ontsmetten van je handen!
 • De kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt.
 • Na toiletgebruik goed handen wassen, wederom 20 seconden.
 • Bij problemen kan altijd iemand van het bestuur worden gebeld.
 • Kwetsbare senioren zullen zelf de afweging maken of ze al gaan tennissen.
 • Gebruik van het terras NIET toegestaan.
 • Kantine gesloten.
Bestuursleden zijn verplicht mensen mensen aan te spreken wanneer zij zich niet aan de protocollen houden.
Maar: spreek ook elkaar aan, het gaat om ons aller tennisplezier!