Protocol Verantwoord Tennissen  TCBargeres versie 23 september    

 

Afspraken 

 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Blijf thuis als je klachten hebt zoals gemeld in alle RIVM protocollen
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis ziek is.  
 • Voor en na het tennissen je handen ontsmetten. Hiervoor worden ontsmettingsplekken ingericht.
 • Kom verspreid over de dag op zo rustig mogelijke momenten.
 • Kijk thuis op het afhangbord om te zien of het rustig is.
 • Ga voorafgaand aan het tennissen thuis naar het toilet (en was je handen minimaal 20 seconden). 
 • Banen moeten altijd worden afgehangen. Nooit meer dan 2 personen tegelijk in de afhangruimte.
 • Als jeugd tot en met 12 jaar vrij tennist houdt een der ouders toezicht.
 • Wissel van speelhelft met de klok mee.
 • Ga niet samen op het bankje zitten tussen de games. 
 • Geef geen high-fives en geef elkaar zeker geen hand. 
 • Vegen van Gravel en SmashCourt na elke speelbeurt. Denk aan het ontsmetten van je handen!
 • De kleedkamers en douches mogen met maximaal 2 personen tegelijk worden gebruikt.
 • Na toiletgebruik goed handen wassen, wederom 20 seconden.
 • Bij problemen kan altijd iemand van het bestuur worden gebeld.
 • Kwetsbare senioren zullen zelf de afweging maken of ze al gaan tennissen.
Bestuursleden zijn verplicht mensen mensen aan te spreken wanneer zij zich niet aan de protocollen houden.
Maar: spreek ook elkaar aan, het gaat om ons aller tennisplezier!


Tot 1 oktober:

 • Gebruik van het terras NIET toegestaan.

 

Na 1 oktober indien de situatie  stabiliseerd:

 • Gebruik van het terras is per 1 juli toegestaan. De kantine is open voor bestellingen. Plaatsnemen in de kantine is nog niet toegestaan.
  "Op dit moment wordt gewerkt aan een goede mechanische ventilatie van de kantine. Wanneer deze op orde is kan de kantine weer gebruikt worden"
 • Houd altijd de 1,5 meter regel in acht als je niet uit één gezin komt, ook op het terras.
 • Alleen zitplaatsen zijn toegestaan. Niet met tafels schuiven of extra stoelen plaatsen.
 • Maximaal 2 personen tegelijk in de kantine voor bestellingen (bar-medewerkers niet meegerekend)
 • Voor het bestellen van een hapje of drankje gebruik maken van de deur aan terraszijde.
 • Ontsmet je handen wanneer je de kantine in gaat om te bestellen.