Van een onzer verslaggevers
EMMEN - De Tennisclub Bargeres in Emmen is sinds gisteren een feit. Ruim zeventig personen kwamen in wijkcentrum Het Brinkenhoes bijeen om de oprichting te bekrachtigen. De eerste felicitaties kwamen van de LTC Emmen die voorzitter Steef van Dongen een voorzittershamer aanbood.


De club in Bargeres is mede op initiatief van de LTC opgericht. Bij deze club kent men een grote wachtlijst en nu er tussen Bargeres en de toekomstige wijk Rietanden nieuwe tennisbanen komen, zag men ook wel wat in een nieuwe vereniging. De TC Bargeres zal de vier kunststofbanen in het nieuwe sportpark van de gemeente Emmen huren. Waarschijnlijk kan er vanaf 1 mei worden getennist door de ongeveer 300 leden die zich tot op dit moment hebben opgegeven. Als limiet voor het aantal leden is 350 gesteld, daarboven kan men geen speelruimte meer bieden.

In de vergadering werd gisteravond een negenkoppig bestuur gekozen. Ruim tweehonderd mensen hebben gemeld interesse te hebben voor tennisles, de club heeft een bevoegd lerares gevonden die vijftien uur les per week kan  verzorgen. Voorlopig wordt er gebruik gemaakt van een nog verre van complete accommodatie. Kleedgebouwtjes komen het volgend jaar pas, het bestuur tracht voor dit seizoen een schaftkeet voor dit doel te huren. Een clubgebouw is één van
de grote wensen, aan verwezenlijking daarvan vóór het jaar 1984 durft men nog niet te denken.