De 10 van TCB

  1. Houd ons park en clubhuis netjes en schoon, leef het baanregelement na.
  2. Zorg voor een goed ontvangst van de gastspelers.
  3. Wees Sportief! Tijdens, voor én na de wedstrijd.
  4. Blijf altijd eerlijk, verdraagzaam en hulpvaardig; zorg dat het plezier in de sport en spel behouden blijft.
  5. Toon respect voor je tegenstander(s), teamgenoten, toeschouwers en jezelf.
  6. Sport is emotie; geef je tegenstander(s) en jezelf de gelegenheid om die op een correcte manier - dus zonder hinderlijk gedrag - te verwerken. Jeugdspelers moeten de gelegenheid krijgen in dit proces te leren en te groeien.
  7. Probeer op een rustige manier met je tegenstander(s) tot een bevredigende oplossing te komen, wanneer je vindt dat er sprake is van onsportiviteit of hinderlijk gedrag.
  8. Maak geen ruzie; ga in uitzonderlijke gevallen naar de wedstrijdleiding. Leg hun jouw probleem uit en vraag of zij een tijdje willen observeren.
  9. De wedstrijdleiding weet hoe te handelen bij geconstateerd, herhaaldelijk hinderlijk gedrag en wie tot handelen bevoegd zijn.
  10. Omstanders en toeschouwers bemoeien zich niet rechtstreeks met de spelers op de baan. Ook zij kunnen op hun gedrag aangesproken worden.