Je kunt hier het formulier hieronder zo compleet mogelijk invullen. Indien je hiermee problemen ondervindt of geen digitale pasfoto hebt kun je ook het inschrijf-formulier downloaden en invullen/opsturen.
Let op: Indien er sprake is van een G-tennisser graag ook het Intake-formulier invullen.

Je persoonlijke gegevens



Voor informatie over jeugdlidmaatschap klik hier
Voor informatie over senioren- en studentlidmaatschap klik hier

Pasfoto:

Kies foto of drag en drop


Vele handen maken licht werk

TC Bargeres is als club afhankelijk van vrijwilligers. Wij verplichten onze leden tot niets, maar waarderen het erg wanneer je je wilt opgeven voor vrijwilligerswerk bij onze club. Vink aan voor welke vrijwilligerstaken je je aan wilt melden.

Ja      Nee
Zo Ja, wilt u a.u.b. ook het intake-formulier invullen en toezenden aan ledenadmin@tcbargeres.nl


Ja      Nee


Lidmaatschap

Een lidmaatschapsjaar van TC Bargeres loopt van 1 januari t/m 31 december. Beëindiging van het lidmaatschap met ingang van het volgende jaar moet voor 1 december gemeld worden bij de ledenadministratie. (zorg dat u een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen!) Hebben wij geen afmelding gehad per 1 december, dan gaat het lidmaatschap automatisch door voor een volgend vol jaar. U bent dan ook de volledige contributie verschuldigd aan TC Bargeres en zal in de meeste gevallen automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

Bankgegevens

Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan T.C. Bargeres tot het afboeken van zijn/haar rekening van contibutie, pakketkosten(jeugd) inschrijfgeld (éénmalig) en statiegeld pasje (éénmalig) en eventuele competitiebijdrage. Het Incassant ID van TC Bargeres is NL12ZZZ400468580000.