Nieuwsbrief 8 / 2022

In deze nieuwsbrief:
Nieuwe penningmeester, Verplichting Bardienst, Cursus reanimatie en AED, OldStars tennis, Herinrichting park/padel, Energie, Vrijwilligersdag, Winteravond en Zaterdagcompetitie, Open dag 24 sept.

Dit is alweer de 8e nieuwsbrief van het seizoen, een seizoen wat gelukkig tot nu normaal verloopt. 

Er is deze keer bijzonder nieuws: we zijn samen met de gemeente en onze voetbalburen, VVBargeres, bezig om te overleggen of we ons sportpark zouden kunnen herinrichten, zodat we wat meer ruimte krijgen. Een oud plan (inmiddels 30 jaar geleden werd er ook al over gesproken) wordt in een nieuw jasje gestoken. Er is nog helemaal niets definitief maar vanaf nu zullen we het er vaak over hebben. We houden jullie op de hoogte.

Dan iets anders. Soms vragen mensen aan bestuursleden: Ik ken wel iemand die dat goedkoop kan leveren/regelen, dan hoeft er ook geen bon bij, zal ik daar voor zorgen? N.a.v. dit soort vragen/suggesties hebben als bestuur opnieuw formeel afgesproken dat we ons als vereniging altijd aan de wet houden. Dus geen zwarte betalingen, geen leveringen zonder bon etc. Dat is zo nu en dan inderdaad wat duurder maar dat hoort er nou eenmaal bij.

Verder in deze nieuwsbrief uiteraard de overige belangrijke onderwerpen voor jullie, de leden van TCB. Tot ziens op de baan of in ons clubhuis, en doe zuinig met energie (zie ook daarvoor verderop).

Helenus de Reus
Voorzitter

Nieuwe penningmeester

We hebben JakobJan Hospes bereid gevonden om de taken van Steven over te nemen, dat overnemen is inmiddels bijna klaar. Jakob Jan stelt zich hieronder kort voor:

Ik ben 50 jaar en woon met mijn gezin met veel plezier in Parc Sandur. Ik werk bij TVM Verzekeringen in Hoogeveen en houd mij bezig met de prijsstelling van verzekeringen en bepaling van technische voorzieningen.

Naast tennis ben ik ook regelmatig in de sportschool te vinden om mijn conditie op peil te houden. Sinds kort hebben we een trouwe viervoeter, die uiteraard ook de nodige aandacht verdient.
 
Tot ziens op onze prachtige club!

Jakob-Jan Hospes

Gratis Cursus Reanimatie en AED

Al jaren hangt er een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de dagkantine van TCB. Tientallen leden zijn geschoold in het gebruik van dit apparaat. Veel mensen denken dat scholing niet nodig is omdat het apparaat luid aangeeft wat je moet doen. Het apparaat reanimeert echter niet zelf: dat moet de gebruiker doen. Daarom is het nuttig om je op dit punt te laten (bij-)scholen.

Binnenkort organiseert TCB weer gratis reanimatie- en AED scholing voor haar leden.

Klik hier voor alle informatie

Bardienst verplicht bij competitie

Binnen onze vereniging is afgesproken dat als je competitie speelt (voorjaars- of najaarscompetitie, ZAC of WAC) je ingedeeld wordt voor het draaien van een bardienst. Niet iedereen wist het vandaar de mededeling.

Herinrichting park / padel

Enige maanden geleden is een overleg gestart tussen VVBargeres (voetbal) en TCBargeres. VVB wil graag kunstgrasvelden (want dan minder velden nodig) en dan komt er ruimte vrij voor andere zaken. Er wordt gedacht aan kavels voor wonen en werken aan de westzijde van VVB, aan een nieuw groot gezamelijk parkeerterrein tussen ons in (op het huidige hoofdveld) en aan een betere locatie voor onze padelbanen.

Het kan zijn dat we tennisbanen gaan verplaatsen, maar het detailplan moet nog gemaakt worden. De betrokken (3) wethouders hebben ons gezamelijk plan als zeer kansrijk beoordeeld en ambtenaren zijn druk bezig om de consequenties in kaart te brengen.

Inmiddels heeft het bestuur een principe besluit genomen over de keuze van de aannemer van de padelbanen maar het hoeft geen nader betoog dat we even pas op de plaats maken gezien bovenstaande.

Wordt vervolgd.

OldStars Tennis

Voor veel mensen wordt in de loop van de jaren het gewone tennis net iets te zwaar. Daarom introduceert TCB OldStars tennis. Het gaat bijna hetzelfde als gewoon tennis maar is iets minder belastend: het wordt gespeeld met een iets lichtere bal en deze mag 2 x stuiteren; ook wordt er door de meesten onderhands geserveerd.

Op vrijdag 7 en woensdag 12 oktober is er 's ochtends om 10.00 een introductie voor leden en nadrukkelijk ook voor niet-leden. Kom kijken en en keertje meedoen. En nodig mensen uit (oud-leden?) om te komen kijken en meedoen of dit wat voor hen is. Ballen en enige rackets zijn aanwezig.

Bij vragen vooraf: Siebe de Graaf, Jan Postma, Helenus de Reus

Energie, het gaat wat kosten...

Onze elektriciteitsrekening is 900€ per maand duuurder geworden. We betalen nu €17.000 per jaar voor ons elektra (zonder zonnepanelen was het nog veel meer geweest).

Om de lasten voor de club zo laag mogelijk te houden is het volgende afgesproken:

  • Een aantal koel- en vriesunits is uitgezet; die gebruiken we vanaf nu alleen nog bij evenementen. Als jullie bardienst draaien; ze zijn gemerkt. De BarCie beslist of en wanneer ze tijdelijk weer aangezet kunnen worden.
  • Aan iedereen de vraag om naast anderen te gaan spelen omdat je dan samen met het licht doet. Dus als baan 1 bezet is, en baan 2 vrij, ga dan spelen op baan 2 en niet op een andere baan.
  • Ook de vraag om als je klaar bent direct het licht uit te doen als de andere baan ook al leeg is.
  • We zullen, wanneer de verwarming aan gaat, de thermostaat in het clubhuis wat lager zetten (ook onze gasrekening is flink hoger)
  • De terrasverwarming blijft voorlopig uit.
  • Wanneer je doucht, dan graag kort.

Vrijwilligersdag

Alle vrijwilligers worden uitgenodigd voor een vrijwilligersmiddag/avond op zaterdag 5 november. De uitnodiging komt, maar Save the Date (als je vrijwilligerswerk doet).

Winteravond- en Zaterdag competitie

Vanaf nu kunnen senioren zich hier inschrijven voor de WinterAvondCompetite. Alle informatie over deze competitie vind je hier.

De zaterdagmiddag-competitie gaat binnenkort weer van start, direct na de herfstcompetitie. Deze competitie staat open voor senioren, leden en niet-leden, dus je mag ook je nichtje of broer meenemen. En deelname is gratis. Inschrijven als team (of alleen wanneer je nog een medespeler zoekt) middels een mailtje aan zaterdag@tcbargeres.nl. Er worden damesdubbels en herendubbels gespeeld.

Facebook Twitter

Tennisclub Bargeres, Brinkenhalte 10, 7812HX EMMEN
Wij verzenden deze mail aan alle leden van TCB.
Deze mail is verstuurd aan [voornamen]: [email].
Wil je de nieuwsbrief niet ontvangen? Meld je dan aan op MijnTCB en pas je voorkeuren aan.

Een lidmaatschapsjaar van TC Bargeres loopt van 1 januari t/m 31 december. Beëindiging van het lidmaatschap met ingang van het volgende jaar moet voor 1 december gemeld worden bij de ledenadministratie. Hebben wij geen afmelding gehad per 1 december, dan gaat het lidmaatschap automatisch door voor een volgend vol jaar. Je bent dan ook de volledige contributie verschuldigd aan TC Bargeres en zal in de meeste gevallen automatisch van je rekening worden afgeschreven.