Baan- , groen- en gebouwonderhoud

De parkcommissie heeft als taak te zorgen voor een veilig en goed uitziend tennispark. De gebouwen dienen in goede staat van onderhoud te zijn en alles dient naar behoren te functioneren. De beplanting, de bestrating, de hekwerken en afrasteringen e.d. moeten worden onderhouden en last but not least: de tennisbanen moeten er goed bijliggen en de baanverlichting moet in orde zijn.
 

Om het tennissen voor alle leden zo aangenaam mogelijk te maken en te houden is er een aantal reglementen opgesteld, waaraan alle leden zich dienen te houden. Dit zijn: een baan- en een verlichtingsreglement. De tekst van deze reglementen vindt u hier.


De parkcommissie bestaat uit een aantal vrijwilligers, die zorgen dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd. Op de donderdagmorgen komen de leden van de parkcommissie om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Werkzaamheden van de Parkcommissie zijn o.a.:

 • Ieder voorjaar prepareren van de gravelbanen, waarbij nieuw gravel wordt aangebracht
 • Infill materiaal op de SmashCourt-banen aanvullen, indien nodig
 • Oneffenheden in de gravelbanen bijwerken en zonodig extra sproeien
 • De sproeiinstallatie onderhouden en ’s winters vorstvrij maken
 • In de herfst het verwijderen van bladeren van de banen en het gehele park
 • De hemelwaterafvoeren op de platte daken inspecteren en bladvrij houden
 • Onderhoud beplantingen, waaronder het knippen van de coniferen, snoeien van de beplanting en maaien grasveldjes
 • Het legen van de prullenbakken en de zorg voor vuil-en glascontainer
 • Het doorspoelen van de douches i.v.m. legionella-preventie
 • Het schilderen van de gebouwen
 • De hekwerken en afrasteringen controleren en repareren
 • De speelobjecten inspecteren en onderhouden

Tijdens de periode van april tot november werkt de parkcommissie  ook met een “Schema Baanonderhoud”. Dit schema hangt op de prikborden in de kantine en de dagkantine.

Op het schema staat per week de naam vermeld van de persoon (met telefoonnummer) die, in geval er problemen zijn met de banen, gebeld kan worden. Deze persoon zorgt ervoor dat de banen ook op andere dagen dan de donderdag (wanneer alle leden van de parkcommissie aanwezig zijn) noodzakelijk onderhoud krijgen.

Contactpersonen

Voorzitter Roelof Boxem +31 6 55116631 parktcbargeres.nl
Lid Henk Marsman +31 591 630 433
Lid Horst Engelmann +31 591 632 748
Lid Henk Vleems +31 591 632 296
Lid Piet Tjeerdsma +31 6 50516195
Aankleding kantine Femmie Snijder +31 6 16447174

Park/Post

Brinkenhalte 10,
7812 HX EMMEN.
0591-630 002
TCB in Google Maps

Ledenadministratie

Dhr. Rolf van den Beemt
Spechtenveld 3
7827 RH Emmen
ledenadmin@tcbargeres.nl

Bankrelatie

Rabobank
NL03RABO0104436700